Доставчици, доставящи на България

Строителни работи, услуги или доставки по CPV-код

Пазар: България

Услуги

CPV-GROUP: 710 Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги CPV-GROUP: 790 Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана CPV-GROUP: 980 Други обществени, социални и персонални услуги CPV-GROUP: 720 ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка CPV-GROUP: 730 Научни изследвания и експериментални разработки и свързаните с тях консултантски услуги CPV-GROUP: 800 Образователни и учебно-тренировъчни услуги CPV-GROUP: 650 Обществени услуги CPV-GROUP: 630 Спомагателни услуги в транспорта; услуги на туристически агенции CPV-GROUP: 600 Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци) CPV-GROUP: 920 Услуги в областта на културата, спорта и развлеченията CPV-GROUP: 750 Услуги на държавното управление и отбраната; услуги по задължително обществено осигуряване CPV-GROUP: 850 Услуги на здравеопазването и социалните дейности CPV-GROUP: 640 Услуги на пощата и далекосъобщенията CPV-GROUP: 510 Услуги по инсталиране (с изключение на софтуер) CPV-GROUP: 500 Услуги по ремонт и поддръжка CPV-GROUP: 700 Услуги, свързани с недвижими имоти CPV-GROUP: 900 Услуги, свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда CPV-GROUP: 770 Услуги, свързани със селското и горското стопанство, овощарството, аквакултурите и пчеларството CPV-GROUP: 660 Финансови и застрахователни услуги CPV-GROUP: 550 Хотелиерски и ресторантьорски услуги и услуги в областта на търговията на дребно
Пазар: България

Devliveries

CPV-GROUP: 310 Електрически машини, уреди, оборудване и консумативи; осветление CPV-GROUP: 190 Кожени и текстилни изделия, пластмасови и каучукови материали CPV-GROUP: 300 Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети CPV-GROUP: 380 Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия) CPV-GROUP: 420 Машини за промишлена употреба CPV-GROUP: 330 Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи CPV-GROUP: 430 Минни машини, оборудване за разработване на кариери и строително оборудване CPV-GROUP: 370 Музикални инструменти, спортни артикули, игри, играчки, занаятчийски изделия, предмети на изкуството и принадлежности CPV-GROUP: 90 Нефтопродукти, горива, електричество и други енергоизточници CPV-GROUP: 390 Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване CPV-GROUP: 180 Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари CPV-GROUP: 350 Оборудване за безопасност, противопожарно, полицейско и отбранително оборудване CPV-GROUP: 220 Печатни материали и свързани с тях продукти CPV-GROUP: 30 Продукти на земеделието, животновъдството, рибарството, лесовъдството и свързани с тях продукти CPV-GROUP: 320 Радио-, телевизионно, съобщително, далекосъобщително и сродни видове оборудване CPV-GROUP: 160 Селскостопански машини CPV-GROUP: 480 Софтуерни пакети и информационни системи CPV-GROUP: 440 Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати) CPV-GROUP: 410 Събрана и пречистена вода CPV-GROUP: 340 Транспортно оборудване и помощни продукти за транспортиране CPV-GROUP: 150 Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Пазар: България

Строителство