Регион: България

Текстил и свързани с него изделия

CODE: 19200000-8 CPV-KLASS: 1920
CPV-CATEGORY: 19220 Кардирана тъкан
CPV-CATEGORY: 19270 Нетъкани платове
CPV-CATEGORY: 19260 Плат
CPV-CATEGORY: 19240 Специална тъкан
CPV-CATEGORY: 19210 Тъкани